Τομέας Μειονοτικής Εκπαίδευσης συστήνεται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. 

Ο Τομέας θα καλύπτει τα γνωστικά αντικείµενα:

  • Κοινωνικοποίηση και Εκπαίδευση σε Δίγλωσσα και Πολύγλωσσα Περιβάλλοντα
  • Γραμματισμός Μαθητών και Μαθητριών από Πολύγλωσσα Περιβάλλοντα
  • Μειονότητες και Πολυγλωσσία στην Ευρώπη
  • Ιστορία της Μειονοτικής Εκπαίδευσης
  • Διδακτικές των Μειονοτικών Γλωσσών
  • Ισλάμ και Εκπαίδευση
  • Μειονοτική Εκπαιδευτική Πολιτική και Διαχείριση της Πολυπολιτισμικότητας.

© schooltime.gr