Ανακοινώθηκαν στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών οι πίνακες επιλεγέντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων υποψηφίων του προγράμματος υποτροφιών στο πλαίσιο της Δράσης 10.2.2.03.01 με τίτλο «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας», 1ος Κύκλος, ΕΣΠΑ 2014-2020 και στο πλαίσιο της οικείας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό ΑΔΑ: ΩΕΓΜ4653ΠΣ-ΤΥ2 σύμφωνα με την 25η /07-12-2016 Συνεδρία του Δ.Σ του Ι.Κ.Υ.

Δείτε τους σχετικούς πίνακες στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.iky.gr/el/iky-rss/item/2776-8-12-2016-anakoinosi-apotelesmaton-gia-tis-didaktorikes-ypotrofies-espa-2014-2020

© schooltime.gr