Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. διοργανώνει ημερίδα με τίτλο: »Επαγγελματική Εκπαίδευση και Ανάπτυξη» σε συνεργασία με την «Πρωτοβουλία για Παιδεία και Ανάπτυξη» που έχει ως στόχο τη συνέχιση του συντονισμένου διαλόγου μεταξύ ακαδημαϊκών, επαγγελματικών και επιστημονικών φορέων, αλλά και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών προς διερεύνηση των τρόπων διασύνδεσης της επιτυχούς και αποδοτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας μας.

Πληροφορίες
Ημερομηνίες διεξαγωγής:
Σάββατο, 10 Δεκέμβριος, 2016 (All day)
Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ – Αμφιθέατρο «Π. Παναγιωτόπουλος»

Πληροφορίες-επικοινωνία
E: [email protected]
Τ: 2310 996139
F: 2310 996012
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Σλίνη Θεοδώρα, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών)

Το πρόγραμμα

© schooltime.gr