Τo Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης στην Ελλάδα, πρόκειται να διοργανώσει Συνέδριο με θέμα τη Στρατηγική Διεθνοποίησης των ελληνικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το συνέδριο που γίνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, θα λάβει χώρα στην Αθήνα, την Παρασκευή 02/12/2016, στο Ξενοδοχείο Divani Caravel (Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2). Στην Ημερίδα καλούνται να συμμετάσχουν οι Αρχές και το ακαδημαϊκό προσωπικό των ελληνικών ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς και εκπρόσωποι φορέων που άπτονται θεμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας.

Το πρόγραμμα Erasmus+ είναι το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, το οποίο την περίοδο 2014-2020 συνεχίζεται με ενισχυμένο προϋπολογισμό κατά 40%, και στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. Ειδικότερα στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, το πρόγραμμα Erasmus+ προσφέρει τη δυνατότητα σε φοιτητές και προσωπικό ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης να μετακινηθούν και στις πέντε Ηπείρους. Η νέα αυτή δράση του Προγράμματος Erasmus+ ανοίγει ακόμα περισσότερους δρόμους και αλλάζει ζωές, πλέον σε διεθνές επίπεδο για τους φοιτητές και το προσωπικό των ελληνικών ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. Παράλληλα, στόχος της διεθνούς κινητικότητας Erasmus+ είναι να καταστήσει τα ευρωπαϊκά ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, μεταξύ των οποίων και τα ελληνικά, πιο ελκυστικά σε διεθνείς φοιτητές και προσωπικό.

Στόχος του συνεδρίου είναι να διερευνηθεί το πως μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω η διεθνοποίηση των ελληνικών ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και να ισχυροποιηθούν οι δεσμοί τους με το εξωτερικό και ποιες είναι οι πλέον κατάλληλες στρατηγικές προς την κατεύθυνση αυτή. Επιπλέον θα συζητηθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας και αντίστοιχα οι προκλήσεις, ώστε καταστεί η χώρα μας πόλος έλξης για διεθνείς φοιτητές.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της Ημερίδας θα ανακοινωθεί σύντομα στην Ιστοσελίδα του ΙΚΥ.

© schooltime.gr