Οριστικοποιήθηκε η διαδικασία πληρωμής των προνοιακών επιδομάτων του διμήνου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016, όπως ανακοίνωσε η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας.

Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμών ορίστηκε η 14/11/2016 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ, σύμφωνα με το νέο τρόπο πληρωμής (ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣ Α.Ε.).

© schooltime.gr