Οδηγίες για την μισθολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

© schooltime.gr