Την Τετάρτη 16-11-2016 θα διεξαχθούν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Ανδρέα Παπανδρέου 37, 1ος όροφος, γραφείο 1170) με ώρα έναρξης 9.00 π.μ., οι συνεντεύξεις υποψηφίων για την κάλυψη θέσης κλάδου ΠΕ11 στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ, που προβλέπονται από την με αρ. πρωτ. 115567/Η2/13-7-2016 «Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018».

© schooltime.gr