Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας οι Επικαιροποιημένοι πίνακες ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

  1. Ο πίνακας με τα Νηπιαγωγεία σε μορφή excel.
  2. Ο πίνακας με τα Δημοτικά σε μορφή excel.

© schooltime.gr