Από σήμερα  Παρασκευή 11 Νοεμβρίου έως και την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016 οι εισαχθέντες με την κατηγορία των παθήσεων της υπ’ αρ. Φ.151/17897/Β6 (ΦΕΚ 358 Β΄) ΚΥΑ (ποσοστό 5%) μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής.

© schooltime.gr