Κείμενο

Προσδιορίζοντας τον όρο «γαστρονοµικός τουρισµός»  εννοούµε τη νέα  µορφή ενός εναλλακτικού τρόπου διακοπών,  στον οποίο κυριαρχεί η κουλτούρα της τοπικής κουζίνας. 

Η γαστρονοµία αποτελεί ένα ιδιαίτερα πρόσφορο τουριστικό προϊόν για την Ελλάδα, µε τη µεγάλη ποικιλία πρώτων υλών που διαθέτει και τον ανεξάντλητο πλούτο των παραδοσιακών συνταγών. 

Παρά την αδιαµφισβήτητη διατροφική αξία της τοπικής κουζίνας, δυστυχώς ελάχιστες επισιτιστικές  µονάδες έχουν αναδείξει τη γεύση σε κυρίαρχο στοιχείο των πακέτων που προσφέρουν. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού, το 44% των ταξιδιωτών ανά τον κόσµο,  θεωρούν το φαγητό ως ένα από τα πρωτεύοντα κριτήρια του τόπου που θα επισκεφθούν. Ωστόσο, ο γαστρονοµικός τουρισµός
στη χώρα  µας βρίσκεται σε εµβρυακή φάση και δυστυχώς ακόµα δεν έχει αναπτυχθεί, στο βαθµό που θα την κατέτασσε ανάµεσα στους πιο ελκυστικούς και ανταγωνιστικούς προορισµούς,  όπως η γειτονική Ιταλία,  η Ισπανία και η
Γαλλία. 
Ο γαστρονοµικός τουρισµός,  που  µεσουρανεί στη  µεσογειακή τουριστική αγορά και επιφέρει τεράστια οικονοµικά οφέλη στις γείτονες µεσογειακές χώρες ελάχιστα έχει απασχολήσει στην Ελλάδα τους τουριστικούς επιχειρηµατίες, ανεξαρτήτως µεγέθους. 

Παρόλο που η  µεσογειακή δίαιτα αποτελεί µόδα και επικρατεί ως σύγχρονο µοντέλο υγιεινής διατροφής, οι Έλληνες δεν έχουµε κατορθώσει να αναδείξουµε την Ελλάδα ως κοιτίδα του συγκεκριµένου τρόπου διατροφής και δεν την εκµεταλλευόµαστε ως θησαυρό ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος της χώρας µας.

Οι επιστηµονικές  µελέτες οι οποίες έχουν γίνει από το 1960 µέχρι σήµερα,  έχουν αποδείξει την αξία της µεσογειακής διατροφής σαν το ιδανικότερο µοντέλο διατροφής για τον σύγχρονο άνθρωπο, µε πληθώρα θετικών επιδράσεων στην υγεία του. Ενδεικτικά αναφέρω ότι:

 • Μειώνει σηµαντικά την εµφάνιση καρδιαγγειακών παθήσεων.
 • Μειώνει τον κίνδυνο της αρτηριοσκλήρυνσης. 
 • Προστατεύει από την πτώση των εγκεφαλικών λειτουργιών, την απώλεια µνήµης και γενικότερα από ασθένειες που σχετίζονται µε το γήρας. 
 • ∆ρα ευεργετικά σε ορισµένους τύπους καρκίνου όπως του  µαστού,  του
  προστάτη και του παχέος εντέρου.
 • Το ελαιόλαδο και τα ψάρια  µπορούν να βοηθήσουν στον έλεγχο
  σωµατικού βάρους, µε την προϋπόθεση ότι θα  µειωθεί η συνολική
  ηµερήσια κατανάλωση θερµίδων.
 • Μειώνει την αρτηριακή πίεση.
 • Έχει θετική επίδραση, σύµφωνα µε σύγχρονη µελέτη του Πανεπιστηµίου
  του ∆ουβλίνου,  στον  µεταβολισµό της γλυκόζης και των λιπιδίων σε
  ασθενείς µε διαβήτη τύπου ΙΙ.

Το  µοντέλο της  µεσογειακής διατροφής,  έχει χρησιµοποιηθεί πάρα πολύ από τις βασικές ανταγωνιστικές χώρες της λεκάνης της Μεσογείου  (Ιταλία, Ισπανία), για να προσελκύσουν  µεγάλο κοµµάτι του γαστρονοµικού τουρισµού.

Στην εποχή της παγκοσµιοποίησης,  ο ΠΑΣΚΕΔΙ* προτείνει σε μέλη και μη μέλη του, ότι το κυρίαρχο στοιχείο στον  γαστρονοµικό τουρισµό είναι η εθνική του ταυτότητα και η εντοπιότητα των γεύσεων.

Με καλά συντονισµένες ενέργειες από όλους μας, μπορούμε να αναδείξουμε την Ελλάδα  σε  µητρόπολη της  µεσογειακής διατροφής.  Για να γίνει αυτό, απαιτείται σοβαρή προσπάθεια και συνειδητοποίηση της ανάγκης να δηµιουργηθούν νέα πρότυπα εστίασης,  από την βάση  µέχρι την κορυφή της ελληνικής τουριστικής βιοµηχανίας.  ∆ιότι το πρόβληµα που έχουµε να αντιµετωπίσουµε,  δεν είναι να πείσουµε τον τουρίστα καταναλωτή να επισκεφθεί τη χώρα µας, για να γνωρίσει την τοπική παραδοσιακή κουζίνα.  Οι περισσότεροι έχουν ακούσει για τα ελληνικά προϊόντα και το γαστρονοµικό πλούτο της πατρίδας  µας και κάποια στιγµή στη ζωή τους έχουν γευτεί τις σπεσιαλιτέ µας σε ελληνικά εστιατόρια του εξωτερικού. Το σηµαντικότερο πρόβληµα είναι τι  µπορεί κανείς να πει στον ενηµερωµένο επισκέπτη, ο οποίος θα έχει ταξιδέψει από την άλλη άκρη της Ευρώπης ή και του κόσµου για να δοκιµάσει τους παραδοσιακούς ελληνικούς  µεζέδες  µε φρέσκα υλικά και τελικά του προσφέρουν κρύες προτηγανισµένες πατάτες. Ή να έρθει και να βρει τουριστικές υποδοµές χαµηλού επιπέδου  µε ανειδίκευτο προσωπικό, που προσφέρει µέτριο έως κακό service. Για να  µην σχολιάσουµε την κατάσταση που επικρατεί στους χώρους υγιεινής των περισσότερων εποχικών µαγαζιών σε τουριστικές περιοχές. Με τον τρόπο αυτό χάνονται ένας ένας οι λάτρεις της ελληνικής κουζίνας και της χώρας µας γενικότερα. 

Όσο πιο έγκαιρα γίνει κατανοητό από τους επιχειρηµατίες του επισιτιστικού κλάδου, ότι ο καλύτερος πρεσβευτής για τον ελληνικό τουρισµό και πολιτισµό στη χώρα µας είναι η γαστρονοµία,  τόσο πιο γρήγορη θα είναι η ανάπτυξη του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, γεγονός που θα αποφέρει τεράστια οφέλη στην εθνική οικονοµία.

(πηγή: ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ*)

*Πρόκειται για τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Καταστημάτων & Διασκέδασης.

Α. Να γράψετε την περίληψη σε 90 – 110 λέξεις. (25 μονάδες)

Β1. Με καλά συντονισµένες ενέργειες από όλους μας, μπορούμε να αναδείξουμε την Ελλάδα  σε  µητρόπολη της  µεσογειακής διατροφής. : Να αναπτύξετε την περίοδο σε μία παράγραφο με παραδείγματα (70 λέξεις). (10 μονάδες)

Β2. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού,…  όπως η γειτονική Ιταλία,  η Ισπανία και η Γαλλία. : Να βρείτε τι είδους τεκμήρια έχουμε στη συγκεκριμένη παράγραφο και στη συνέχεια να τα αξιολογήσετε. (05 μονάδες)

Β3. Η πρώτη παράγραφος αναπτύσσεται με ορισμό.   να εντοπίσετε την οριστέα έννοια, το γένος και την ειδοποιό διαφορά (03 μονάδες) και να γράψετε τι είδους ορισμό έχουμε ως προς τον τρόπο που παρουσιάζεται η οριστέα έννοια (02 μονάδες).

Β4. Να καταγράψετε δύο σημεία του κειμένου στα οποία υπάρχει αντίθεση. (02 μονάδες)

Β5. πίεση: Να γράψετε τρεις περιπτώσεις ειδικών γλωσσών στις οποίες θα μπορούσαμε να κατατάξουμε ως όρο τη συγκεκριμένη λέξη. (03 μονάδες)

Β6. α) πρωτεύοντα, οφέλη, θετικών, ανειδίκευτο, εθνική: Να γράψετε από ένα αντώνυμο για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις. (05 μονάδες)

β) κατέτασσε: Να αναλύσετε τη λέξη στα συνθετικά της μέρη και να γράψετε δύο παράγωγα από το β΄ συνθετικό (ουσιαστικά ή επίθετα, απλά ή σύνθετα). (05 μονάδες)

Γ. Ο εναλλακτικός τουρισμός αναπτύχθηκε και ως αντίδραση στον κλασσικό – μαζικό τουρισμό στον οποίο πολλοί καταλογίζουν πολλές επιπτώσεις. Να αναπτύξετε τις επιπτώσεις του τελευταίου σ’ ένα άρθρο 500 – 600 λέξεων που θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του σχολείου σας. (40 μονάδες)

Γιούλη Φούρλα*
Φιλόλογος

© schooltime.gr