Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας η εγκύκλιος σχολικών μεταβολών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 20172018.

Η εγκύκλιος

© schooltime.gr