Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επικαιροποίησης των αδειών στον κλάδο των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τον σχετικό κατάλογο των αδειοδοτημένων ιδρυμάτων:

Ο κατάλογος των αδειοδοτημένων Ι.Ι.Ε.Κ 

© schooltime.gr