Τα τρία Kέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Ξάνθης, Κομοτηνής και Δήμου Θεσσαλονίκης, τα οποία λειτουργούν στις αντίστοιχες πόλεις αλλά με μεγάλη γεωγραφική εμβέλεια, ένωσαν ευρωπαϊκά δίκτυα και φορείς κινητικότητας και απασχόλησης και τους έφεραν κοντά σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες της περιοχής που διέσχισε το EURoadshow, με βασικό ιδεολογικό άξονα ότι όλοι οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που τους δίνει η ευρωπαϊκή πολιτότητα, ανεξάρτητα από την περιοχή στην οποία ζουν και πόσο κοντά ή μακριά βρίσκεται αυτή από τα κέντρα λήψης αποφάσεων και χάραξης πολιτικής.

Για έξι ημέρες, τρεις συνδιοργανωτές και 16 συνεργαζόμενοι φορείς ξεκινώντας από την Αλεξανδρούπολη, ταξίδεψαν σε Κομοτηνή, Ξάνθη, Καβάλα, Δράμα και Θεσσαλονίκη διανύοντας περισσότερα από 500 χιλιόμετρα και παρουσιάζοντας σε περισσότερους από 450 συμμετέχοντες τις ευκαιρίες κινητικότητας μέσω του Erasmus+ για τη σχολική εκπαίδευση, την πρακτική άσκηση, τις σπουδές, τη νεολαία και την επιχειρηματικότητα, τις δυνατότητες αναζήτησης εργασίας, αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, κατάρτισης και προνομίων για τους νέους.

Συνοδοιπόροι σε αυτό το ταξίδι ήταν ο κος Δημήτρης Μαραγκός, μέλος της Team Europe Greece, το CEDEFOP, το Δίκτυο Eures, η EU Careers Ambassador, το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, το Γραφείο Erasmus του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, τα δίκτυα ESN DUTH και Τhessaloniki, η εταιρεία OECON – Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες, το Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε. και το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Όλο το Roadshow πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, καθώς επίσης και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, των επιμέρους Περιφερειακών Ενοτήτων, του Δήμου Δράμας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.

© schooltime.gr