Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ οδηγίες σχετικά με την αναδιάρθρωση και εξορθολογισμό της διδακτέας ύλης των ξένων γλωσσών στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 20162017, μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Οι οδηγίες

© schooltime.gr