Με απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου  Πολιτισμού και Αθλητισμού, ορίστηκε η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Πιο αναλυτικά:

Πρόεδρος: Χαμηλοθώρης Ιωάννης (επίτιμος Αεροπαγίτης), Αντιπρόεδρος: Κυπρούλη Κωνσταντία (Νομικός).

Μέλη: Κοσμόπουλος Μιχαήλ (Νομικός), Πλιάτσικας Φίλιππος (Συνθέτης), Αλεξοπούλου Κωνσταντίνα (Νομικός).

© schooltime.gr