Παρατείνεται έως τις 31 Οκτωβρίου 2016 η ημερομηνία έναρξης μαθημάτων στα Ι.Ι.Ε.Κ. Σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αναφέρονται τα εξής:

Στο πλαίσιο ελέγχου και επικαιροποίησης των αδειών λειτουργίας των Ι.Ι.Ε.Κ. το ΥΠ.Π.Ε.Θ. παρατείνει την ημερομηνία έναρξης μαθημάτων των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. στην 31η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα.

Με την απόφαση αυτή επιτυγχάνεται η εξασφάλιση του συμφέροντος του Δημοσίου  καθώς και των σπουδαστών, εξασφαλίζοντας δομές παροχής κατάρτισης που λειτουργούν μόνο μετά από πραγματοποίηση των απαιτούμενων ελέγχων οι οποίοι για χρόνια αποφεύγονταν και παράλληλα εμποδίζεται η δυνατότητα εκμετάλλευσης γκρίζων ζωνών λειτουργίας και η δραστηριοποίηση Ι.Ι.Ε.Κ. δύο ταχυτήτων.  

© schooltime.gr