Οδηγίες για τη διαχείριση της διδακτέας ύλης του μαθήματος των Θρησκευτικών για το Δημοτικό Σχολείο μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 38/22-09-2016 του Δ.Σ.) 

Οι οδηγίες σε μορφή pdf

*Ενημερωτικό δελτίο ΥΠΠΕΘ

© schooltime.gr