41 είναι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν καθήκοντα συντονιστών εκπαίδευσης Προσφύγων σε κέντρα φιλοξενίας. Πρόκειται για 17 εκπαιδευτικούς της Α/θμιας Εκπαίδευσης και 24 εκπαιδευτικούς της Β/θμιας Εκπαίδευσης. Στην Α/θμια οι ειδικότητές τους είναι:

Δάσκαλοι: 12
Νηπιαγωγοί: 1
Αγγλικών: 1
Φυσικής Αγωγής:1
Καλλιτεχνικών:1
Γερμανικών:1

Στη Δευτεροβάθμια οι συντονιστές εκπαίδευσης έχουν τις ακόλουθες ειδικότητες:

Γαλλικών:2
Χημικών: 2
Φιλόλογοι:7
Μαθηματικών:1
Νομικών:1
Κοινωνιολόγοι:1
Γεωλόγοι: 1
Διοίκησης Επιχειρήσεων:1
Πληροφορικής:1
Λογιστικής:1
Γερμανικών:2
Οικονομολόγων:1
Φυσικής Αγωγής:3

Τα ονόματα όλων των συντονιστών

*Ενημερωτικό δελτίο ΥΠΠΕΘ

© schooltime.gr