Σε 162 θα ανέλθουν οι προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή για ΣΜΕΑΕ και ΤΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΠΕΘ οι 162 προσλήψεις κατανέμονται ως εξής:

Δάσκαλοι: 117
Νηπιαγωγοί: 21
Μουσικής: 20Φυσικής Αγωγής: 3
Αγγλικών: 1
Σύνολο: 162

© schooltime.gr