Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας οι πίνακες επιλογής υποψηφίων για την κάλυψη με απόσπαση θέσεων κλάδου ΠΕ03Μαθηματικών και Εκπαιδευτικών-βιβλιοθηκονόμων για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία μετά τον έλεγχο των ενστάσεων.

Το έγγραφο και οι πίνακες

© schooltime.gr