Σύμφωνα με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Τομέα Παιδείας στο πλαίσιο της υλοποίησης της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικού έτους 2016 – 2017, μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ), εγκρίθηκαν οι πιστώσεις για τις προσλήψεις αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται αναλυτικά η κατανομή των θέσεων ανά Περιφέρεια και ανά κατηγορία προσωπικού :

Α/ΑΠΕΠΔυνητικές Προσλήψεις ΕΕΠΔυνητικές Προσλήψεις ΕΒΠ
1ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ540
2ΑΤΤΙΚΗΣ25160
3ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ315
4ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ25
5ΗΠΕΙΡΟΥ610
6ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ412
7ΘΕΣΣΑΛΙΑ838
8ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ132
9ΚΡΗΤΗΣ53
10ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ314
11ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ535
12ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ25
ΣΥΝΟΛΟ:59559

 

*Ενημερωτικό δελτίο ΥΠΠΕΘ

© schooltime.gr