Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των εκπαιδευτικών το ΥΠΠΕΘ παρουσίασε πίνακα με τον αριθμό των προσλήψεων αναπληρωτών  ανά ειδικότητα για ΣΜΕΑΕ και ΤΕ σε Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση.

Η κατανομή των 370 προσλήψεων ανά ειδικότητα σε Α/θμια και Β/θμια Ειδική Αγωγή

*Ενημερωτικό δελτίο ΥΠΠΕΘ

© schooltime.gr