Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους, για τη διαδικασία ολοκλήρωσης των πληρωμών Εκπαιδευτών που κάλυψαν τις ανάγκες των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης & Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης κατά την περίοδο 17/03/2016 έως και 30/06/2016.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Σχετικά με τη μισθοδοσία των  εκπαιδευτών  που υπάγονται στο ασφαλιστικό πλαίσιο ΙΚΑ και ΑΕΔ, για το διάστημα από 17/03/2016 έως και 30/06/2016 (λήξη εξαμήνου 2016Α), διευκρινίζεται ότι, οι πληρωμές θα προχωρήσουν από την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου και θα εμφανιστούν την ίδια μέρα στους δικαιούχους λογαριασμών της Εθνικής Τράπεζας, ενώ  στους δικαιούχους λογαριασμών άλλων τραπεζών θα εμφανιστούν τις αμέσως επόμενες ημέρες.
  •  Σχετικά με τη μισθοδοσία των εκπαιδευτών με Τ.Π.Υ., για την ίδια περίοδο, διευκρινίζεται ότι, οι πληρωμές θα ολοκληρωθούν εντός του μηνός Οκτωβρίου, καθώς είναι σε εξέλιξη η παραλαβή φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων σε ισχύ.

Υπενθυμίζεται ότι απαιτείται προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας  για ποσά άνω των 1.500€ μεικτά, και ασφαλιστική ενημερότητα για ποσά άνω των 3.000€ μεικτά.

Παρακαλούνται οι Εκπαιδευτές με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών να αποστείλουν άμεσα, όπου απαιτείται, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, καθώς και τραπεζικό λογαριασμό, με τους κάτωθι τρόπους: τηλεομοιοτυπία (fax): 213 1314610 ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): ο[email protected]

© schooltime.gr