Στο πλαίσιο της ενημέρωσης εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων για την επαγγελματική εκπαίδευση παρουσιάζονται αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία των ΕΠΑΛ και άλλο χρήσιμο υλικό:

Μαθητές

Παρουσίαση του Επαγγελματικού Λυκείου

Συγκριτικό βάσεων ΕΠΑΛ

Βάσεις ΕΠΑΛ 2016

 Οι δυνατότητες σπουδών για την απόκτηση πτυχίου επαγγελματικής ειδικότητας

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τα ΕΠΑΛ

Τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των αποφοίτων ΕΠΑΛ

Οι τομείς ανά ΕΠΑΛ σε όλη τη χώρα

Το μηχανογραφικό δελτίο των ΕΠΑΛ για το 2016 με το ΝΕΟ σύστημα

Νομοθεσία

Α/ΑΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΑΠΟΦΑΣΗ-ΑΡΙΘΜΟΣ
1Καθορισμός των Τομέων και των Ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και της αντιστοιχίας μεταξύ τουςΦΕΚ 1489/Β/26-5-2016
2Καθορισμός Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του N. 4386/2016 (Α΄ 83)ΥΑ Φ20/105925/Δ4/29-6-2016 (ΦΕΚ 2079/Β/6-7-2016)
3Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. Φ20/105925/Δ4/29-06-2016 (Β΄ 2079) Υπουργικής Απόφασης περί Καθορισμού Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83)YA 120403/Δ4/21-7-2016 (ΦΕΚ 2423/Β/5-8-2016)
4Καθορισμός Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) – Ανακοινοποίηση στο Ορθό 29-07-2016Εγκύκλιος Φ20/122938/Δ4/26-07-2016
5Προϋποθέσεις λειτουργίας Α΄ και Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2016-2017Εγκύκλιος Φ8/105357/Δ4/28-06-2016
6Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α΄ Τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83)ΥΑ Φ2/88938/1-6-2016 (ΦΕΚ 1567/Β/2-6-2016)
7Τροποποίηση της με αριθμ. Φ2/88938/01-06-2016 (Β’ 1567) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α’ Τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β’ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016 (Α’ 83)», ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας της Β’ Τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.»ΥΑ Φ2/127074/Δ4/1-8-2016 (ΦΕΚ 2434/Β/5-8-2016)
8Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Β΄, Γ΄ τάξεων Ημερησίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας ΠροσανατολισμούΥΑ Φ2/88070/Δ4/4-6-2015 (ΦΕΚ 1053/Β/5-6-2015)
9Τροποποίηση της αριθμ. Φ2/88070/Δ4/04−06−2015 (Β΄ 1053) υπουργικής απόφασης με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Β΄, Γ΄ τάξεων Ημερησίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού» ΥΑ Φ2/141441/Δ4/10-9-2015 (ΦΕΚ 2042/Β/18-9-2015)
10Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 88070/Δ4/04-06-2015 (Β’ 1053) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α’ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Β’, Γ’ τάξεων Ημερησίων και Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού»ΥΑ Φ2/127065/Δ4/1-8-2016 (ΦΕΚ 2434/Β/5-8-2016)
11Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83)ΚΥΑ Φ2/113700/Δ4/11-7-2016 (ΦΕΚ 2177/Β/13-7-2016)
12Αναθέσεις των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83)ΥΑ 113162/Δ2/11-8-2016 (ΦΕΚ 2628/Β/24-8-2016)
13Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού ΛυκείουΥΑ 133977/Δ2/17-8-2016 (ΦΕΚ 2605/Β/23-8-2016)
14Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α’ Τάξης, τμήματοςΤομέα της Β’ Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ’ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)ΥΑ Φ12/127076/Δ4/1-8-2016 (ΦΕΚ 2434/Β/5-8-2016)
15Ενημέρωση σχετικά με το μάθημα Γενικής Παιδείας «Νέα Ελληνικά» της Α΄ και Β΄ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2016-2017Έγγραφο Φ12/101501/Δ4/22-6-2016
16Εγγραφές – Μετεγγραφές – Φοίτηση μαθητών/τριών στα Επαγγελματικά ΛύκειαΥΑ 133381/Δ4/24-8-2016, ΦΕΚ 2627/Β/24-8-2016)
17Συμπληρώσεις – προσθήκες της υπ’ αριθμ. 96004/Δ4/17-6-2015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1318/1-7-2015), περί καθορισμού λεπτομερειών λειτουργίας των Σ.Ε.Κ., των Σ.Ε. και των ειδικότερων καθηκόντων των διευθυντών Σ.Ε.Κ., υποδιευθυντών, των υπευθύνων τομέων εργαστηρίων κατεύθυνσης, των υπευθύνων των σχολικών εργαστηρίων και των αρμοδιοτήτων του συλλόγου διδασκόντων Σ.Ε.Κ.ΥΑ 133384/Δ4/12-8-2016 (ΦΕΚ 2628/Β/24-8-2016)
18Τροποποίηση της υπ’ αριθμ Φ.353.1/324/105657/Δ1/ 8−10−2002 (ΦΕΚ 1340 Β΄) απόφασης «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων»ΥΑ 29195/ΓΔ4/19-2-2016 (ΦΕΚ 394/Β/19-2-2016)
19Συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης 141641/Γ2/08-09-2014 (Β’ 2470) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και ΘρησκευμάτωνΥΑ 103539/Δ4/24-6-2016 (ΦΕΚ 2081/Β/6-7-2016)
20Καθορισμός τύπου απολυτήριων τίτλων Επαγγελματικού ΛυκείουΥΑ 105797/Δ4/29-6-2016 (ΦΕΚ 2129/Β/11-7-2016)
21Σύμφωνα με την παρ. 2 (περ. ε) του άρθρου 43 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125 Α΄), στην κατηγορία των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» υπάγονται μόνο οι μαθητές της Α΄ τάξης των ΕΠΑΛ.Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/7-7-2016)
22Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςΕγκύκλιος 39455/Δ4/7-3-2016
23Ορισμός υπευθύνων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε επίπεδο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςΕγκύκλιος 49717/Δ4/23-3-2016
24Διευκρινίσεις σχετικά με την εγκύκλιο με θέμα: «Ορισμός υπευθύνων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε επίπεδο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»Εγκύκλιος 52870/Δ4/30-3-2016
25Άδεια εισόδου σε σχολεία Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςΕγκύκλιος Φ1/30545/Δ2/22-02-2016
26Μαθήματα Ε.Κ. – ΕΠΑ.Λ.Έγγραφο 197427/Δ4/4-12-2015

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλα τα παραπάνω στοιχεία

Στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ:

http://www.minedu.gov.gr/eidiseis/24069-26-09-16-pinakas-me-oles-tis-apofaseis-gia-ta-epal-2

(Επισήμανση – δεξί κλικ – μετάβαση σε:)

Στην ενότητά μας: ΕΠΑ.Λ.

© schooltime.gr