Δημοσιεύτηκε η απόφαση με τα ονόματα των 123 εκπαιδευτικών που αποσπώνται στα Δημόσια ΙΕΚ ως Διευθυντές. Η θητεία των νέων Διευθυντών θα διαρκέσει έως τις 31 Αυγούστου 2018.

Η Απόφαση

© schooltime.gr