Αναδιάρθρωση, εξορθολογισμός και διαχείριση της διδακτέας ύλης για τα μαθήματα του Δημοτικού Σχολείου

Δείτε τα σχετικά έγγραφα, όπως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:

*Ενημερωτικό δελτίο ΥΠΠΕΘ

© schooltime.gr