Σύμφωνα με γραπτή απάντηση του Νίκου Φίλη στη Βουλή σε σχετική ερώτηση, τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εξετάζει τις δυνατότητες για τη βελτίωση των σπουδών όλων των μαθητών που φοιτούν σε μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης καθώς έχει δρομολογηθεί η εκπόνηση μελετών για τα προγράμματα σπουδών και για τα εργασιακά δικαιώματα που απορρέουν από το πτυχίο.Επίσης, τις δυνατότητες που προσφέρει ο θεσμός των σχολικών συνεταιρισμών στους μέχρι φέτος φοιτούντες προκειμένου να καθιερωθούν οι διαδικασίες μετάβασης που τους αξίζουν για μια αξιοπρεπή αυτόνομη ή ημι-αυτόνομη διαβίωση.

Ο Υπουργός τονίζει ότι στόχος του ΥΠ.Π.Ε.Θ. είναι η αναβάθμιση της λειτουργίας των Τμημάτων Ένταξης, τοποθετώντας τον κάθε μαθητή στο κέντρο του μαθησιακού σχεδιασμού, αναγνωρίζοντας τη διαφορετική ετοιμότητα του καθενός, στο πλαίσιο των Τμημάτων Ένταξης που αποτελούν πρωτίστως τάξεις μικτών ικανοτήτων. Παράλληλα αναφέρεται και στις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την ίδρυση μετά από πολλά χρόνια σχολικών μονάδων και Τμημάτων Ένταξης στην Ειδική Αγωγή. Η σχετική εγκύκλιος εκδόθηκε το Μάρτιο του 2016 και μετά την εξέταση  όλων των δικαιολογητικών, των φακέλων τεκμηρίωσης των αναγκών και των προβλεπόμενων ενεργειών όλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της χώρας, το ΥΠ.Π. Ε.Θ. προχώρησε στην ίδρυση 538 νέων Τμημάτων Ένταξης στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 23 νέων Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Έτσι, από το σχολικό έτος 2016-17, πέραν των υπαρχόντων, θα λειτουργήσουν επιπλέον 61 ΤΕ σε Νηπιαγωγεία, 351 ΤΕ σε Δημοτικά Σχολεία, 126 ΤΕ σε Γυμνάσια, 3 Ειδικά Νηπιαγωγεία, 9 Ειδικά Δημοτικά Σχολεία, 5 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και 9 Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια. Ακόμα ιδρύονται 12 Λυκειακές Τάξεις στα υπάρχοντα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια.

Σημειωτέον ότι η ίδρυση ΣΜΕΑΕ γίνεται με Κοινή Απόφαση (Κ.Υ.Α.) των Υπουργείων Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

Προσλήψεις εκπαιδευτικών

Για την έγκαιρη πρόσληψη των αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση που θα απασχοληθούν στην παράλληλη στήριξη, σε τμήματα ένταξης καθώς και στην υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες ενέργειες για την ένταξη στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 των ακόλουθων Πράξεων με προϋπολογισμό όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

α/αΠΡΑΞΗ/ΕΡΓΟΠ/Υ (€)
1«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-2017», στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9 (MIS 5001960)35.811.036,00 €

 

2«Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή / και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες», 2016-2017, Άξονας Προτεραιότητας 4, MIS 5001969, ΕΠ ΑΜΘ583.125,00 €
3«Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018», Άξονας Προτεραιότητας 09, MIS 5001951, ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ4.500.000,00 €
4«ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 2016-2017», MIS 5001890, ΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ236.515,50€
5«Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για το σχολικό έτος 2016-2017». Άξονας Προτεραιότητας 4, MIS 5001773, ΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ291.562,50 €
6«Παράλληλη στήριξη παιδιών με αναπηρία η/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2016-2018», Άξονα Προτεραιότητας 5, MIS 5001726, ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ415.744,80 €
7«ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017 ΚΑΙ 2017-2018», Άξονας Προτεραιότητας 2.α, MIS 5001979, ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ1.124.000,00 €
8«ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2016 -2018 ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ», Άξονας Προτεραιότητας 5, MIS 5001821, ΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ401.563,20 €
9«Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (σχολικό έτος 2016-2017)», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β, MIS 5001888, ΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ1.543.750,00 €
10«Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», Άξονας Προτεραιότητας 5, MIS 5001986, ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ1.258.750,00 €
11«Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018», Άξονας Προτεραιότητας 4, MIS 5001514, ΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ416.000,00 €
12«ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (σχολικό έτος 2016-2017)»,ΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

500.000.00 €
13«Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», Άξονας Προτεραιότητας 10, MIS 5001997, ΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ296.875,00 €
14«Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-2017» (MIS 5001975)

 

72.619.292,01 €

 

Στο Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και συγκεκριμένα στη Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 047 υπάρχει ενταγμένο έργο για την κάλυψη της μισθοδοσίας αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών καθώς και ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού.

Σε εφαρμογή του άρθρου 62 του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ 136Α) εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού η αύξηση του προϋπολογισμού του προαναφερόμενου έργου κατά 4.000.000,00€ (από 151.000.000,00€ σε 155.000.000,00€) για το 2016, και η ως άνω υπηρεσία διέθεσε επιπλέον πιστώσεις 4.000.000,00€ ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες για την έναρξη του σχολικού έτους 2016-2017. Τα οικονομικά στοιχεία του έργου, για το οικ. έτος 2016, αποτυπώνονται στο συνημμένο πίνακα 1.

Με το με α.π. 148237/14-09-2016 έγγραφό της, η ως άνω Υπηρεσία του ΥΠΠΕΘ απέστειλε προς το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού πρόταση αύξησης του Π/Υ του έργου κατά 28.548.800,00€ (σύνολο Π/Υ 183.548.800,00€) ύστερα από αίτημα (α.π. 2675/31-08-2016) της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του ΥΠΠΕΘ, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του οικ. έτους 2017.

 Στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΕΣΠΑ 2007-2013), για τη μισθοδοσία αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στις ΣΑΕ 245/8 υπάρχουν ενταγμένα έργα των οποίων τα οικονομικά στοιχεία, για το οικ. έτος 2016, αποτυπώνονται στο συνημμένο πίνακα 2.

   Σε ό,τι αφορά στη νέα προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020, στη ΣΑΕ 345/1 έχουν ενταχθεί έργα, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων, για το οικ. έτος 2016, αποτυπώνονται στο συνημμένο πίνακα 3.    Με το με α.π. 148236/14-09-2016 έγγραφό της, η ως άνω Υπηρεσία του ΥΠΠΕΘ απέστειλε προς το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού πρόταση αύξησης των πιστώσεων των έργων με ενάριθμο 2016ΣΕ34510085, 2016ΣΕ34510086 και 2016ΣΕ34510087 του συνημμένου πίνακα 3 κατά 40.781.207,20€, ύστερα από αίτημα (α.π. 11061/30-08-2016) της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ.

Πριν την έναρξη του σχολικού έτους, κατά την Α΄ Φάση προσλήψεων για την Ειδική Αγωγή κι Εκπαίδευση έχουν πραγματοποιηθεί με την αρ. 144427/Ε1/07-09-2016 (ΑΔΑ: ΨΚ7Γ4653ΠΣ-Ο2Ν) Υ.Α. οι εξής 1484 προσλήψεις για ΣΜΕΑΕ και Τμήματα Ένταξης:

ΚΛΑΔΟΙ ΕΑΕΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
ΠΕ711261
ΠΕ6146
ΠΕ60.50177
 1484

Αναφορικά με τις προσλήψεις ΕΑΕ πριν το άνοιγμα των σχολείων σε σχέση με τα προηγούμενα σχολικά έτη, σας παραθέτουμε τα ακόλουθα:

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΑΕ ΠΡΙΝ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣΔΑΣΚΑΛΟΙΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
2011-2012000
2012-2013000
2013-2014000
2014-2015000
2015-2016000
2016-201712612231484

Με τις αριθ. 146615/Ε2/9-9-2016 (ΑΔΑ:750Ψ4652ΠΣ-ΛΛ2) και 148589/Ε2/14-09-2016 (ΑΔΑ:Ω6814656ΠΣ-1ΟΣ) Υπουργικές Αποφάσεις, για το σχολικό έτος 2016-2017 και μέχρι σήμερα, στη Β/θμια Εκπαίδευση έχουν πραγματοποιηθεί 975 προσλήψεις εκπαιδευτικών ΕΑΕ σε ειδικά σχολεία και σε τμήματα ένταξης μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Επίσης, ο Υπουργός ενημερώνει ότι το ΥΠ.Π.Ε.Θ. διέθεσε κατά τη σχολική χρονιά 2015-2016, περισσότερες από τις διπλάσιες πιστώσεις από αυτές που είχαν διατεθεί κατά τη σχολική χρονιά 2014-2015.

*Ενημερωτικό δελτίο ΥΠΠΕΘ

© schooltime.gr