“Οι δημόσιοι υπάλληλοι έπρεπε να καταταγούν στο τέλος των αξιολογικών πινάκων, επειδή οι απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα είναι εκτεθειμένοι περισσότερο στην ανεργία (λόγω απολύσεων, κλείσιμο επιχειρήσεων κ.λ.π.), εν αντιθέσει προς τους δημόσιους υπαλλήλους, των οποίων ο μισθός και η εργασιακή απασχόληση είναι προστατευμένοι” τονίζει σε γραπτή του απάντηση που διαβίβασε στη Βουλή ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκος Φίλης. Η ερώτηση σχετικά με τα κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών στα Δημόσια ΙΕΚ κατατέθηκε από τον Βουλευτή κ. Θεόδωρο Καράογλου.

Ο Νίκος Φίλης αναφέρει επίσης ότι τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) και στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ) ορίζονται στην Κ1/122418/29-08-2016 (ΑΔΑ:6NZI4653ΠΣ-1Τ1) Υπουργική Απόφαση.

*Ενημερωτικό δελτίο ΥΠΠΕΘ

© schooltime.gr