Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους της 1ης Περιόδου 2016 των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης όλων των ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ., εκτός του Πρακτικού Μέρους (οχήματα) της ειδικότητας Ι.Ε.Κ. «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών».

Μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. οι συμμετέχοντες στην 1η εξεταστική Περίοδο 2016 μπορούν να λάβουν γνώση των αποτελεσμάτων στον παρακάτω σύνδεσμο στο δικτυακό τόπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.: http://www.eoppep.gr/index.php/el/certification-exams/search-results-certification-exam-training-period

Η πλήρης ανακοίνωση με σαφείς οδηγίες και αναλυτική πληροφόρηση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

http://www.eoppep.gr/index.php/el/announcements/851-anakoinosi_apotelesmaton_exet_pistop_iek_2016a

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με ξεχωριστή ανακοίνωση στο δικτυακό του τόπο www.eoppep.gr θα ανακοινώσει την κατάσταση των δικαιούχων Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 και Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 3, αντίστοιχα καθώς και του χρόνου και τόπου παραλαβής των Διπλωμάτων και Πτυχίων από τους δικαιούχους.

© schooltime.gr