Τη δυνατότητα εμφάνισης των αλλαγών που έχουν προκύψει στα σχολικά βιβλία του 2016-2017 συνοπτικά,αναλυτικά παρέχει υπηρεσία της Διεύθυνσης Εκδόσεων του ΙΤΥΕ Διόφαντος. Για τη διευκόλυνση των σχολικών μονάδων, οι αλλαγές αυτές είναι και  σε αρχείο εικόνας στο οποίο παρουσιάζεται με αντιπαραβολή η σελίδα της τρέχουσας έκδοσης (σχολικό έτος 2016 – 2017) και η σελίδα της προηγούμενης (σχολικό έτος 2015 – 2016).

Σημειώνουμε ότι στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκδόσεων του ΙΤΥΕ-Διόφαντος αναρτήθηκαν οι κατάλογοι διδακτικών βιβλίων που διανέμονται για το σχολικό έτος 2016 – 2017 ανά Βαθμίδα, Τάξη και Μάθημα στο menu «ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 2016-2017».

  1. Διδακτικά βιβλία Δημοτικού
  2. Διδακτικά βιβλία Γυμνασίου
  3. Διδακτικά βιβλία Ημερήσιου Λυκείου
  4. Διδακτικά βιβλία Εσπερινού Λυκείου
  5. Διδακτικά βιβλία Ημερήσιου ΕΠΑΛ
  6. Διδακτικά βιβλία Εσπερινού ΕΠΑΛ

*Ενημερωτικό δελτίο ΥΠΠΕΘ

© schooltime.gr