Οδηγίες για τα φιλολογικά μαθήματα απέστειλε η Γενική Διεύθυνση Σπουδών μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

  1. Οδηγίες φιλολογικών μαθημάτων Γυμνασίου
  2. Οδηγίες φιλολογικών μαθημάτων Λυκείου
  3. Οδηγίες για την Ιστορία Γυμνασίου
  4. Οδηγίες για την Ιστορία Λυκείου

*Ενημερωτικό δελτίο ΥΠΠΕΘ

© schooltime.gr