Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Γ/θμια Εκπαίδευση

Δείτε το ΦΕΚ

*Ενημερωτικό δελτίο ΥΠΠΕΘ

© schooltime.gr