Ξεπερνούν τις 15.000 οι πιστώσεις για προσλήψεις εκπαιδευτικών όλων των κατηγοριών μέσω ΕΣΠΑ, καθώς αυτές ανέρχονται σε 15.149. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή των πιστώσεων ανά έργο. Σημειώνουμε ότι το Υπουργείο έχει ήδη εξασφαλίσει 319 εκ. ευρώ για  20.916 προσλήψεις και από τις τρεις πηγές χρηματοδότησης, ΠΔΕ, ΕΣΠΑ, κρατικό προϋπολογισμό.

 

Α/ΑΕΡΓΑΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 2016 – 2017
1Ενιαίος τύπος δημοτικών σχολείων4.075
2Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) Στα Δημοτικά Σχολεία – Τάξεις Υποδοχής, Φροντιστηριακά τμήματα800
3Ενισχυτική διδασκαλία στη Β/θμια εκπαίδευση1.000
4.1Υλοποίηση Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για την Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες2.483
4.2Υλοποίηση Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για την Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΒΠ + ΣΧΟΛ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ)570
5Προσχολική Εκπαίδευση – Νηπιαγωγείο1.225
6Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες4.696
7Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

*Στοιχεία ΥΠΠΕΘ

© schooltime.gr