Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ το βοηθητικό έντυπο μηχανογραφικό υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις:

Βοηθητικό έντυπο μηχανογραφικό

© schooltime.gr