Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ η εγκύκλιος για τη λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2016-2017:

Η εγκύκλιος

© schooltime.gr