Ανακοινώθηκαν οι αποσπάσεις, ανακλήσεις, μεταθέσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης:

*Στοιχεία από την ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ

© schooltime.gr