Ανακοινώθηκαν οι αποσπάσεις, ανακλήσεις, εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:

*Στοιχεία από την ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ

© schooltime.gr