Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  ανακοίνωσε σήμερα την υπογραφή της απόφασης με την οποία καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης  του ν. 4186/2013 (Α’ 193).

Δείτε την απόφαση

© schooltime.gr