Οι τομείς ανά ΕΠΑΛ σε όλη την Ελλάδα: ΦΕΚ 2079 τΒ 06.07.2016 (Καθορισμός Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν.4386/2016 (Α΄ 83)

υπ΄ αριθμ. Φ20/105925/Δ4/29-06-2016 (Β΄ 2079) Υπουργική Απόφαση και 1. υπ.αριθμ. Φ20/122938/Δ4-26/07/2016 τροποιοποιητική εγκύκλιος) , 2. υπ.αριθμ. Φ20/120403/Δ4-26/07/2016 τροποιοποιητική εγκύκλιος – ΦΕΚ 2423 τ.Β 05.08.2016

Επεξεργασία στοιχείων: ΦΕΛΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Εκπ/κός ΠΕ17.04

Δείτε τον Πίνακα

*Προέλευση αρχείου: Δικτυακός τόπος ΥΠΠΕΘ

© schooltime.gr