Ενημερωτικό έγγραφο αναφορικά με τη δυνατότητα ανάκλησης αίτησης παραίτησης εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ για το 20152016 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ:

Το έγγραφο

© schooltime.gr