Σε Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια μετατρέπονται Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια Ειδικής Αγωγής, ενώ παράλληλα ιδρύονται Λυκειακές Τάξεις σε Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια. 

Σημειώνεται ότι ο τελικός αριθμός των Τμημάτων Ένταξης που ιδρύονται και θα λειτουργήσουν το 2016-17 πέραν των υπαρχόντων είναι 531. Επίσης, ιδρύονται 23 νέες Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και 12 Λυκειακές Τάξεις στα υπάρχοντα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια.

Δείτε το ΦΕΚ

© schooltime.gr