Λήγει η προθεσμία των ενστάσεων για πολλούς κλάδους και ειδικότητες αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Πρόκειται για τους κλάδους:

ΠΕ 01 Θεολόγων, ΠΕ 02 Φιλολόγων, ΠΕ 03 Μαθηματικών και ΠΕ 04 Φυσικών (ΠΕ 04.01, ΠΕ 04.02, ΠΕ 04.04 και ΠΕ 04.05)ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΤΕ01 και ΔΕ01

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν ένσταση στο Α.Σ.Ε.Π. έως και σήμερα Τρίτη 16/8/2016, μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax: 2106400241, 2106400686, 2131319438) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: [email protected] και  [email protected]).

© schooltime.gr