Καθορίστηκαν οι αναθέσεις διδασκαλίας των καλλιτεχνικών μαθημάτων για τις Α’, Β’ και Γ’ τάξεις του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου, καθώς και για τις Α’, Β’ και Γ’ τάξεις του Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου. Η απόφαση τίθεται σε ισχύ από το σχολικό έτος 2016-2017.

Η Απόφαση

© schooltime.gr