Ανακοινώθηκαν στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ οι αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης έτους 2016.

Ακολουθεί ο πίνακας των ονομάτων:

Απόφαση 

© schooltime.gr