Ανακοινώθηκαν σήμερα οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας σε ΚΕΔΔΥ – Ειδική αγωγή.

Ακολουθούν οι πίνακες των ονομάτων, όπως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ:

  1. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) σχολικού έτους 2016-2017.
  2. Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Σχολεία Κωφών & Τυφλών / Ε.Ε.Ε.Ε.Κ / Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το διδακτικό έτος 2016-2017.

© schooltime.gr