Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ η εγκύκλιος στην οποία περιλαμβάνεται το σύνολο των Τομέων που θα λειτουργήσουν σε κάθε ΕΠΑ.Λ. από το σχολικό έτος 2016- 17.

Η εγκύκλιος

© schooltime.gr