Στις 19 Ιουλίου ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων των αναπληρωτών των μουσικών ειδικότητων, που για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός των αιτήσεων σε Μουσικά Σχολεία ανά ειδικότητα.

 

Αριθμός Αιτήσεων Αναπληρωτή σε Μουσικά Σχολεία ανά ειδικότητα
ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΜΟΥΣΙΚΗΣΠΕ16.011198
ΜΟΥΣΙΚΗΣΠΕ16.02227
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣΠΕ17.1339
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝΠΕ17.1429
ΜΟΥΣΙΚΗΣΤΕ16.001941

*Στοιχεία ΥΠΠΕΘ

© schooltime.gr