Από τις 18 έως τις 28 Αυγούστου του 2016 θα διεξαχθεί στην περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας η Πρώτη Θερινή Ακαδημία «Πέρα από την προσφυγική κρίση-Σπουδάζοντας στην Ευρώπη».

Η Θερινή Ακαδημία είναι μια πιλοτική εκπαιδευτική δράση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με στόχο την ενημέρωση των νέων προσφύγων σχετικά με το χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τις προϋποθέσεις εισαγωγής.

Το εκπαιδευτικό αυτό μοντέλο συνδυάζει διαφορετικές εκπαιδευτικές μεθόδους και γίνεται σε συνεργασία με σημαντικούς φορείς στο χώρο τους, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης για τα θέματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την εκπαίδευση στη δημοκρατία και τη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ για την εκμάθηση της ελληνικής, ως ξένης γλώσσας.

Οι συμμετέχοντες θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις της διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας.

Η πρόσκληση για συμμετοχή

© schooltime.gr