Μέχρι και σήμερα Τρίτη 19 Ιουλίου 2016 οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2016-2017. 

Η διαδικασία ξεκίνησε την Τρίτη 12 Ιουλίου 2016 και αφορά εκπαιδευτικούς 28 ειδικοτήτων οι οποίοι καταθέτουν για πρώτη φορά τη δήλωσή τους ηλεκτρονικά.

© schooltime.gr