Μέσω ενός βίντεο που έχει δημιουργήσει η ομάδα ανάπτυξης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣΥΔ) μπορούν οι εκπαιδευτικοί να ενημερωθούν σε λίγα λεπτά για τη διαδικασία της αίτησης που φέτος για πρώτη φορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά.

*Αναπαραγωγή από την ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ

© schooltime.gr